“Diversiteit speelt een sleutelrol in onze bedrijfsstrategie Champion 2020. Inclusie maakt ons creatiever, flexibeler en uiteindelijk sterker.
We investeren massaal om een inclusieve omgeving te bieden en een belonings- en ontwikkelingsbeleid te implementeren voor onze medewerkers dat transparant, traceerbaar en niet-discriminerend is. We willen van Hilti een geweldige plek om te werken maken voor iedereen. We zijn blij te zien dat het aantal vrouwen in onze teams op alle niveaus toeneemt.”

                 Christoph Loos
                 CEO Hilti Groep

Wat we doen

Ontdek wat wij als bedrijf doen om Diversiteit en Inclusie in onze dagelijkse activiteiten te verweven.

“Diversiteit omvat alle zichtbare en onzichtbare aspecten van onze verschillen en onze overeenkomsten. Als bedrijf streven we ernaar diversiteit te ontwikkelen.
Diversiteit als zodanig heeft alleen zin als verschillende mensen hun waarden, hun eigen visie en nieuwe ideeën kunnen inbrengen. Dat is wat we bedoelen met inclusie. We moeten ervoor zorgen dat al onze medewerkers gewoon kunnen zijn wie ze willen zijn.”

Jörg Kampmeyer – Financieel directeur van de Hilti groep, Lid van het uitvoerend comité