Sales Field Engineer, Vlaanderen, Brussel, Wallonie, Luxembourg

Brussels, Belgium
Reference No: WD-0003997

Wat is de functie?

Nous recherchons un ingénieur proactif, orienté vers le client, qui souhaite développer sa carrière dans un environnement stimulant, innovant et international.
*
We zijn op zoek naar een pro-actieve, klantgerichte ingenieur die zijn/haar carrière willen ontwikkelen in een uitdagende, innovatieve en internationale omgeving.

Wat is Hilti?

Hilti ontwikkelt en levert toonaangevende tools, bevestigings-en ophangsystemen, technologieën, software en diensten voor de wereldwijde bouwsector. We hebben een trots erfgoed opgebouwd in bijna 80 jaar, en een wereldwijde reputatie voor baanbrekende producten en uitzonderlijke service. Met zo'n 30.000 mensen in meer dan 120 landen, zijn we een geweldige plek voor jou om ons te laten zien wat je waard bent, nieuwe uitdagingen aan te gaan en jouw carrière te ontwikkelen.
*
Nous fabriquons du matériel à la pointe de la technologie, incluant l’outillage, les services et les logiciels pour les professionnels de la construction. Nous sommes fiers de notre héritage familial, construit depuis 75 ans, et de notre réputation mondiale de pionner en matière d’innovation produits et de services.
Avec 30 000 employés dans plus de 120 pays et une vraie volonté d’expansion, si vous souhaitez prouver votre capacité à apprendre, à relever de nouveaux challenges et développer votre carrière, alors Hilti est fait pour vous.

Wat houdt de functie in?

Als Sales Field Ingenieur werk je samen met en bezoek je pro-actief studiebureaus, klanten, verkoopteams, aannemers en developers. Je bezoekt studiebureaus en klanten om reactief ontwerpproblemen te beoordelen, pro-actief projecten te ontdekken en uit te werken, technisch advies te geven, oplossingen en ondersteuning te bieden en waarde toe te voegen door het gebruik van Hilti producten. Deze rollen zijn gesegmenteerd in Sales Field Engineer voor structurele, non-structurele of industriële toepassingen voor Vlaanderen, Brussel of Wallonie en Luxemburg.

De productportfolio die je vertegenwoordigt is vooral die van de technische producten zoals bevestigingsmaterialen, ophangsystemen en brandwerende producten. Bovendien beheer je een portfolio van ingenieursbureaus dat je proactief ontwikkelt om Hilti de standaard te maken voor hun projecten.
Dit houdt in dat je de belangrijkste beïnvloeders van bouwprojecten informeert over het juiste gebruik, de voordelen en de waarde van Hilti producten, focus op bevestigings-en ophangsystemen en brandwerende producten, met het oog op het veiligstellen van hun specificatie in de ontwerpen. Vervolgens communiceer je deze productspecificaties van ontwerpteams naar verkoopteams, waarbij je Account Managers assisteert met de verkoop. Met jouw kennis en commerciële drive maak jij het verschil in de voorschrijvende markt.

Je zorgt ervoor dat Hilti oplossingen in de ontwerpfase van het bouwproces worden opgenomen. Daarnaast ondersteun jij sales collega’s bij technisch complexe vraagstukken, zowel op de bouw als op kantoor bij uitvoerende partijen.

In deze functie zit je niet stil, driekwart van jouw tijd ben je onderweg. De rest van je tijd bereid je bezoeken voor, werk je adviezen uit of geef je seminars voor specialisten uit het veld. Je rapporteert aan de Head of Engineering.
*
En tant que Sales Field Engineer, vous travaillez en collaboration avec des bureaux d'études, des clients, des équipes de vente, des entrepreneurs et des promoteurs et leur rendez visite de manière proactive. Vous visiterez des cabinets d'ingénierie et des clients pour évaluer de manière réactive les problèmes de conception, découvrir et développer des projets de manière proactive, fournir des conseils techniques, des solutions et apporter une valeur ajoutée grâce à l'utilisation des produits Hilti. Ces rôles sont segmentés dans la fonction de Sales Field Engineer pour des applications structurelles, non structurelles ou industrielles pour la Flandre, Bruxelles ou la Wallonie et le Luxembourg.

Le portefeuille de produits que vous représentez est principalement celui des produits techniques tels que les fixations, les systèmes de suspension et les produits coupe-feu. En outre, vous gérez un portefeuille de sociétés d'ingénierie que vous développez de manière proactive pour faire d'Hilti la norme pour leurs projets.

Cela signifie que vous informez les principaux acteurs des projets de construction sur l'utilisation correcte, les avantages et la valeur des produits Hilti, que vous vous concentrez sur les systèmes de fixation et de suspension et sur les produits résistants au feu, en vue de garantir leur spécification dans les conceptions. Vous communiquez ensuite ces spécifications de produits aux équipes de vente, en aidant les responsables de compte à vendre. Grâce à vos connaissances et à votre dynamisme commercial, vous faites la différence sur le marché de la préscription.

Vous veillez à ce que les solutions Hilti soient incluses dans la phase de conception du processus de construction. En outre, vous assistez vos collègues commerciaux pour les questions techniques complexes, tant sur le chantier que dans les bureaux des exécutants.

Dans cette position, vous ne restez pas assis, vous êtes sur la route les trois quarts du temps. Le reste de votre temps, vous préparez des visites, donnez des conseils ou organisez des séminaires pour les spécialistes du domaine. Vous rapportez au Head of Engineering.

Hilti Belux was awarded "Great Place to Work" in 2019 and 2020!

Wat hebben wij te bieden?

Vous travaillerez au sein d'une organisation dynamique, en pleine croissance et ambitieuse, au sein d'une équipe d'ingénieurs motivée qui se développe. Dès le départ, nous vous offrons, en tant qu'ingénieur de terrain, toute la responsabilité d'exercer et d'étendre la fonction au sein de Hilti dans votre région. Nous vous donnerons tout l'espace et le soutien dont vous avez besoin pour exceller dans votre fonction, grâce à un accompagnement personnalisé pour votre développement personnel. En outre, nous offrons un ensemble de conditions d'emploi attrayantes, notamment un salaire compétitif, une semaine de travail de 38 heures, une voiture de société et une carte de carburant, des chèques-repas, une assurance épargne-pension et une assurance hospitalisation, une prime de performance et 25 jours de vacances.

Vous commencez par un pan d’introduction unique et personnalisé avec tout le soutien dont vous avez besoin.
*
Je komt te werken in een dynamische, groeiende en ambitieuze organisatie binnen een gedreven Engineering team dat zich verder aan het ontwikkelen is. Vanaf de start bieden wij jou als Field Engineer alle verantwoordelijkheid om de functie binnen Hilti in jou regio uit te oefenen en uit te bouwen. Je krijgt van ons alle ruimte en ondersteuning die je nodig hebt om uit te kunnen blinken in jouw functie, waarbij je één op één gecoacht wordt op persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast bieden we een aantrekkelijke set aan arbeidsvoorwaarden, waaronder onder andere een marktconform salaris, 38 uren werkweek, een bedrijfswagen en tankkaart, maaltijdcheques, pensioensparen en hopsitalisatieverzekering, een prestatiebonus en 25 vakantiedagen.

Je start met een uniek onboarding programma met persoonlijke aandacht en je krijgt alle ondersteuning die je nodig hebt.

Waarom solliciteren?

Hilti Beluw was awarded Great Place to Work in 2019 and 2020!

Je hebt nodig:

 • Een Masters diploma in een bedrijfs- of ingenieursdisciplin
 • Eerdere werkervaring in een klantgerichte, technische rol, met bewezen successen
 • Een wendbare aanpak voor het oplossen van problemen door middel van analytisch en probleemoplossend vermogen en technische berekeningen
 • Sterke communicatieve vaardigheden
 • Een geldig rijbewijs
 • Ervaring en/of affiniteit met de bouwsector
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden in woord en geschrift in Nederlands of Frans en Engels, andere talen zijn een plus
 • Un master dans une discipline de l'ingénierie
 • Expérience professionnelle antérieure dans un rôle technique axé sur le client, avec des succès avérés
 • Une approche agile de la résolution de problèmes grâce à des compétences analytiques et de résolution de problèmes et à des calculs techniques
 • De solides compétences en matière de communication
 • Un permis de conduire
 • Expérience et/ou affinité avec le secteur de la construction
 • Excellentes aptitudes à communiquer à l'écrit et à l'oral en Néerlandais ou en Français et en Anglais, d'autres langues sont un plus

VERGELIJKBARE VACATURES BIJ HILTI

Antwerp, Belgium

Als Field Ingenieur werk je samen met en bezoek je pro-actief studiebureaus, klanten, verkoopteams, aannemers en developers.

Engineering

Heb jij talent voor technologie? Wij hebben de meest uiteenlopende technische functies, van adviesverlening op de bouwplaats tot het ontwikkelen van nieuwe software of werken aan gepatenteerde producten in onze R&D-innovatiecentra.

Lees hier meer