Hilti en maatschappelijk verantwoord ondernemen

Wij moedigen medewerkers aan om deel te nemen aan onze MVO-activiteiten. Kom van je stoel en rol je mouwen op! Iedereen die zich inzet voor de maatschappij en zijn uiterste best doet om al het teamwork goed te laten verlopen, zal meer plezier beleven aan het werk.

Dit zijn een paar voorbeelden:

Habitat for Humanity: zet je werk een paar dagen in de wacht en bouw huizen voor daklozen of mensen die zelf nooit de financiële middelen zullen hebben om een huis te kopen of te huren. Je maakt deel uit van een team dat palen zet, muren metselt, het dak legt en persoonlijk de sleutel overhandigt aan de nieuwe huurders.

 

Day of Caring: je spendeert een dag bij een voedselbank of dierenasiel, je brengt maaltijden rond of je zorgt voor een betere omgeving. Dit kan van alles zijn, van het verven van een hek tot het repareren van een schommel in een speeltuin. Of je neemt de zorg over voor ouderen. Of je gaat naar een school en geeft daar uitleg aan meisjes over werken in de bouwsector.

Building in Bamboo: neem deel aan ons team dat onderzoek doet naar veilige en efficiënte manieren om huizen van bamboe te bouwen voor mensen in ontwikkelingslanden. Dit project valt onder onze campagne voor betere levensomstandigheden. Met ons gereedschap en onze expertise willen wij iets doen voor duurzame bouwprojecten.

Hilti Foundation – projecten die hoop geven

De Hilti Foundation werd in 1996 opgericht met het doel om mensen in moeilijke omstandigheden te ondersteunen en te helpen een onafhankelijk, zelfstandig leven op te bouwen. De Hilti Foundation geeft steun aan duurzaamheidsprojecten in diverse sectoren over de hele wereld. Na de aanvangsfase moeten deze projecten zelfbedruipend zijn en kwantificeerbare en reproduceerbare resultaten overleggen.

De Hilti Foundation wordt gefinancierd door de Martin Hilti Family Trust en de Hilti Group, die 2% van de jaarlijkse winst doneert aan projecten onder de hoede van de Foundation. Deze lovenswaardige bijdrage wordt mogelijk gemaakt door de unieke aanpak van de medewerkers van Hilti. Zij dragen de passie, knowhow en ervaring aan die nodig is om het succes van de Hilti Group verder vorm te geven.

De medewerkers van Hilti zetten zich niet alleen in voor de vele projecten van de Foundation, ze doen dat ook voor de diverse projecten die de lokale onderdelen van Hilti op poten zetten in eigen land. Samen maken we al deze belangrijke nieuwe projecten mogelijk en samen zorgen we voor een goede afloop ervan. 

De Hilti Foundation is actief op verschillende terreinen, van cultuur en betaalbare woningen tot hulpverlening, onderwijs en 'sociaal ondernemerschap'. Deze brede aanpak weerspiegelt de enorme diversiteit die binnen de Hilti Group aanwezig is: 30.000 medewerkers uit alle culturen en taalgebieden ter wereld.

De Hilti Foundation, de Martin Hilti Family Trust en de Hilti Group organiseren deze projecten om mensen die het minder goed hebben te ondersteunen en om te laten zien wat we samen kunnen bereiken door kansen te grijpen. Deze projecten zijn ook bedoeld om hoop te creëren. Soms is er maar een klein stapje nodig, ergens ter wereld, om mensen, gezinnen en hele maatschappijen op een duurzame manier vooruit te helpen. 

Kijk voor meer informatie over de (projecten van de) Hilti Foundation op www.hiltifoundation.org