Werken bij Hilti

Mensen die bij Hilti aan de slag gaan, hebben een bepaalde instelling. Het zijn uitblinkers, mensen die alles doen voor de klant. Ze krijgen daar een enorm afwisselende en dynamische carrière voor terug. Veel van onze mensen zijn al twintig of dertig jaar bij ons. Daaruit blijkt wel hoezeer wij hun werk op prijs stellen.

 

Wat van Hilti zo'n unieke werkgever maakt, is onze 'high-performing' cultuur. Deze manier van werken steunt op persoonlijke prestaties, teamwork en ondersteuning. Wij dagen uit, maar tegelijk zorgen we goed voor onze mensen. Durf en vertrouwen staan centraal.

Laat zien uit welk hout je bent gesneden. Wij bieden je dan alle kansen om te werken waar je maar wilt, in het buitenland, in verschillende functies en verschillende markten. Dit is een geweldige manier om uit te vinden wat je echt wilt en hoe je je carrière wilt invullen.

Niet bang om anders te zijn

Ons succes is het resultaat van jezelf willen onderscheiden. Dankzij onze innovaties kunnen onze klanten sneller en veiliger bouwen, met meer durf.

Wij doorbreken gewoontes. Wij verwachten van jou dat je vragen stelt bij de manier waarop dingen lopen. Dat je nieuwe ideeën aandraagt en durft af te wijken van de norm. Daarom is ons senior management altijd zo aanspreekbaar. Zij staan open voor jouw input.

 

Wij bieden een werkplek voor uitzonderlijke mensen. Een werkplek waar je de passie en energie moet kunnen opbrengen om dingen te veranderen. Met maximale inzet om de klus te klaren. En met het vertrouwen om risico te nemen, op zoek naar grootse prestaties.

Maar weet ook dat je dat nooit alleen hoeft te doen. Je bent altijd in uitstekend gezelschap. Met mensen van verschillende achtergronden, die zelf net zo geïnspireerd zijn als jij om het verschil te maken voor onze klanten, dag in dag uit.

Snelle beloning voor bereikte resultaten

Jouw succes is ook in ons belang. Daarom investeren we in jouw opleiding en geven we je alle aandacht die nodig is om carrière te maken. Regelmatige one-to-one coaching maakt daar deel van uit. Dit is tijdsintensief maar volgens ons is het essentieel. Zo komen we te weten wat jij hebt bereikt en kunnen we je helpen om verdere successen te boeken. Voor ons, voor onze klanten en voor je eigen ambities.

Blaas ons omver met jouw kunnen en zodra je daar klaar voor bent, krijg je van ons alle kansen om je leidinggevende capaciteiten te laten zien. Dat we 80% van onze managementfuncties invullen met interne kandidaten, zegt genoeg.

 

We hebben ook een heel grondig evaluatieproces, compleet anders dan in andere sectoren. Bij ons wordt iedereen jaarlijks gescreend aan de hand van een soort carrièretraject. Zo koppelen we het juiste talent aan de diverse kansen die er zijn. Mensen kunnen zich verder ontwikkelen in hun huidige functie of ze kunnen overstappen naar nieuwe, meer uitdagende functies of gebieden. Zo vinden we de 'right fit' en zorgen we voor de verdere ontwikkeling van onze teams op zowel persoonlijk als professioneel vlak.

In geen enkel ander internationaal bedrijf kun je zo gemakkelijk overstappen van bijvoorbeeld sales naar HR of van engineering in Duitsland naar finance in Dubai. Het maakt niet uit wat voor carrière jij voor ogen hebt. Met genoeg inzet en resultaat kom je er.

Een ethos van succes en steun, genieten en beloning

Onze high-performing werkplek is ook een plek vol positiviteit en steun. Zoals de oprichter van ons bedrijf het ooit verwoordde:

“Ik vind het mijn taak om een werksfeer te creëren waarin iedereen de wil ontwikkelt om te slagen en zich in te zetten, zonder zijn of haar plezier in het werk te verliezen. Volgens mij is dit de allerbelangrijkste taak van het management en de ethische verantwoordelijkheid van een ondernemer.”

Martin Hilti, oprichter

Wij denken dat groei als bedrijf en persoonlijke groei hand in hand gaan. Het een komt uit het ander voort. Daarom geven wij onze mensen een hoge mate van eigen verantwoordelijkheid. Mensen denken als ondernemer, geven blijk van gezond verstand, nemen verantwoordelijkheid en krijgen alle vrijheid om beslissingen te nemen. Ze voelen zich gewaardeerd, vertrouwd en gesterkt. Mensen komen in actie en zetten hun beste beentje voor in de wetenschap dat ze maximale steun krijgen.

Onze maatschappelijke rol

Voor ons is maatschappelijk verantwoord ondernemen de normaalste zaak ter wereld. Omdat we een betere toekomst willen creëren, richten we ons op merkbare, duurzame verbeteringen in onze lokale woon- en werkomstandigheden. We doen dit door mensen te helpen zichzelf te helpen.

We raden je aan om actief deel te nemen aan onze MVO-activiteiten in jouw deel van de wereld. Kom van je stoel en rol je mouwen op! En als je nieuwe ideeën hebt over dingen die wij kunnen doen, laat dan maar horen.