Privacybeleid

Deze website wordt u aangeboden door Hilti. Termen zoals 'wij', 'ons', 'onze' enz. verwijzen in dit privacybeleid naar Hilti. Termen zoals 'u', 'uw' enz. ver-wijzen naar u als gebruiker van de website, of u zich nu registreert op de website of niet. 
 
Lees dit privacybeleid aandachtig en gebruik de website niet als u niet ak-koord gaat met een van de hier beschreven praktijken. Gebruik de website niet als u jonger dan 18 jaar bent. 
 
Wij weten dat u geeft om uw persoonlijke gegevens. Daarom behandelen we persoonlijke gegevens met de nodige zorg en vertrouwelijkheid. Wij hebben niet alleen de reputatie kwaliteitsproducten en een uitstekende klantenservice te bieden, maar zijn ook bezorgd om uw privacy online. Het privacybeleid van deze website beschrijft hoe wij uw persoonlijke gegevens inzamelen, verwerken en gebruiken wanneer u de website bezoekt en/of zich er registreert.
 
Inhoud
 • Wat zijn persoonlijke gegevens?
 • Wie is verantwoordelijk voor de correcte verwerking van uw persoonlijke ge-gevens?
 • Wat doen wij met uw persoonlijke gegevens?
 • Wat voor persoonlijke gegevens verzamelen, verwerken en gebruiken wij?
 • Gebruikt de website cookies en vergelijkbare technologieën? 
 • Waarom en met wie delen wij persoonlijke gegevens?
 • Worden persoonlijke gegevens naar een ander land gestuurd?
 • Wat doen wij nog om uw persoonlijke gegevens te beschermen? 
 • Hoe lang houden we persoonlijke gegevens bij?
 • Welke opties hebt u op het gebied van privacy? 
 • Waarom ontvangt u e-mails van ons?
 • Links naar andere websites
 • Uw Hilti Online Bill of Rights©
 • Hoe worden wijzigingen in het privacybeleid van deze website meegedeeld?
 • Contact met ons opnemen
Wat zijn persoonlijke gegevens?
 
De term 'persoonlijke gegevens' verwijst hier naar alle informatie die met u als gebruiker van de website in verband kan worden gebracht en die u hebt inge-voerd, die van u werd ingezameld of die op een andere manier werd verkregen.
 
Wie is verantwoordelijk voor de correcte verwerking van uw persoonlijke gegevens?
 
Als provider van deze website is Hilti verantwoordelijk voor de verwerking van al-le persoonlijke gegevens die in ons bezit zijn en die we inzamelen, verwerken of gebruiken in verband met uw gebruik van de website of op andere wijze.
 
Wat doen wij met uw persoonlijke gegevens?
 
Wij verzamelen, verwerken en gebruiken uw persoonlijke gegevens enkel voor de volgende doeleinden: 
 
 • om de website te beheren, te doen werken en te verbeteren;
 • om het plaatsen van bestellingen voor producten en services via de website mogelijk te maken en om deze te verwerken;
 • om uw ervaring op onze website persoonlijker te maken (bv. door de inhoud of aanbiedingen aan te passen aan uw voorkeuren); 
 • om te beoordelen of u in aanmerking komt voor bepaalde soorten aanbiedin-gen, producten of services; 
 • om de website, onze producten en onze services te verbeteren en te perso-naliseren; 
 • om analyses te maken en klantenonderzoek te verrichten, onder andere aan de hand van algemeen marktonderzoek of enquêtes over de behoeften en meningen van onze klanten betreffende bepaalde thema's, om verkoop- om verkeerspatronen op te stellen en om de doeltreffendheid van reclame te analyseren, zowel op anonieme wijze (d.w.z. door gegevens samen te voegen), als op individuele wijze (indien wettelijk toegestaan);
 • om uw vragen te beantwoorden en op uw verzoeken in te gaan;
 • om u informatie te bezorgen over producten en services die u kunnen inte-resseren, via brief, e-mail, telefoon, fax, newsletters, tekstberichten/sms en mms-berichten; zo kunnen we van tijd tot tijd promotiemateriaal opsturen over producten, services en promoties van Hilti die specifiek tot u gericht zijn (direct marketing);
 • om met u te communiceren over andere thema's (bv. om herinneringen, technische handleidingen, updates, veiligheidswaarschuwingen, ondersteuning en administratieve berichten of servicebulletins op te sturen);
 • om prijzen, enquêtes, sweepstakes, wedstrijden of andere promotionele acti-viteiten of evenementen te beheren; 
 • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, onwettig gebruik van de website te voorkomen, geschillen op te lossen en toe te zien op de naleving van onze overeenkomsten; 
 • voor andere doeleinden waar u expliciet mee ingestemd hebt; en 
 • op andere wijzen indien toegestaan door de toepasselijke wet. 
Wij zullen uw goedkeuring vragen voor wij uw persoonlijke gegevens inzamelen, verwerken en gebruiken voor de hierboven vermelde doeleinden, indien dat wettelijk verplicht is. Als wij uw persoonlijke gegevens voor een nieuw of ander doeleinde willen gebruiken, zullen wij u daar eveneens van op de hoogte brengen en uw gegevens enkel op die andere manier gebruiken als dat vereist of toegestaan is door de toepasselijke wet of als u er uw toestemming voor gegeven hebt.
 
Voor de hierboven vermelde doeleinden zal slechts een beperkt aantal personen bij Hilti toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens (bv. in de afdelingen sales, ondersteuning, finance, IT en boekhouding en in de juridische afdeling, evenals bepaalde bevoegde managers).
 
Wat voor persoonlijke gegevens verzamelen, verwerken en gebruiken wij?
 
De persoonlijke gegevens die wij inzamelen, verwerken en gebruiken in verband met de website, omvatten niet alleen de gegevens die we actief inzamelen terwijl u de website bezoekt, maar ook informatie die u ons vrijwillig verstrekt via de website in verschillende contexten (bv. wanneer u software downloadt van onze website, wanneer u zich registreert voor een sweepstake, wanneer u een e-mail verzendt naar onze klantenservice, wanneer u een online formulier invult enz.). Het is dan ook onmogelijk om een exclusieve lijst op te stellen van alle soorten persoonlijke gegevens die we kunnen inzamelen, verwerken en gebruiken. Dit zijn evenwel enkele persoonlijke gegevens die vaak worden ingezameld:  
 
 • naam, aanspreektitel en adres;
 • persoonlijke contactgegevens (telefoon, e-mail, fax enz.);
 • naam, adres, afdeling, contactgegevens en andere informatie over het bedrijf dat u vertegenwoordigt (indien van toepassing) en uw functie binnen dat be-drijf;
 • gebruikersnaam en wachtwoord;
 • accountnummer bij Hilti; 
 • btw-nummer; 
 • gegevens van uw gebruikersprofiel;
 • of u een particulier of een professionele gebruiker bent;
 • gebruikersvoorkeuren (bv. voorkeurtaal);
 • IP-adres, besturingssysteem, browsertype, -versie en -configuratie, naam van uw internetprovider en andere gegevens in verband met uw computer en verbinding die relevant zijn om uw type toestel te identificeren, verbinding te maken met de website, data-uitwisseling met u en uw toestel mogelijk te maken en een gepast gebruik van de website te garanderen;
 • URL en IP-adres van de website vanwaar u naar onze website kwam of van-waar u doorverwezen werd naar onze website, inclusief de datum en tijd;
 • de pagina's die u op onze website bezocht hebt, de links die u aangeklikt hebt, inclusief datum en tijd;
 • de volledige clickstream van de URL (Uniform Resource Locator) naar, door en vanaf de website, inclusief datum en tijd; 
 • aangevraagde services en geplaatste bestellingen;
 • inkoopgeschiedenis, inclusief openstaande en afgeronde transacties;
 • ingevoerde zoektermen; 
 • services/producten die u bekeek of zocht op de website;
 • winkelkar- en betaalgegevens;
 • informatie ingezameld door cookies of vergelijkbare technologieën (zie vol-gende paragraaf);
 • abonnementen op newsletters, inschrijvingen voor promoties, gebruik van speciale aanbiedingen enz.;
 • verstrekte toestemmingen, autorisaties enz.;
 • antwoorden op enquêtes, beoordelingen, scores en andere soorten feedback die u gaf;
 • de inhoud van alle communicatie die via de website werd verzonden, inclusief informatie die u plaatste in sociale gemeenschappen op de website of op een andere manier deelde met Hilti en/of andere gebruikers, evenals chatberichten en chatafschriften;
 • informatie over de software die u downloadde vanaf de website; en
 • enige andere informatie die u invoert of uploadt op de website (bv. wat u in-vult in een online formulier, een geüploade foto).
 
Gebruikt de website cookies en vergelijkbare technologieën? 
 
Cookies zijn kleine tekstbestanden in de directory van uw browser. Wanneer u een website bezoekt, verzendt een cookie op uw toestel bepaalde informatie naar de browser. Cookies zijn erg gebruikelijk en worden op heel wat websites gebruikt. In het algemeen zijn cookies bedoeld om de prestaties van de website en de ervaring van de gebruiker op die website te verbeteren, hoewel cookies ook gebruikt kunnen worden voor reclame (daar geven we hieronder meer uitleg over). 
 
Hilti gebruikt de volgende soorten cookies en vergelijkbare technologieën in ver-band met deze website:
 
 • Google Analytics (permanent cookie dat bewaard wordt wanneer u de browser sluit): Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalyseser-vice van Google, Inc. ('Google'). Google Analytics gebruikt cookies, d.w.z. tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst zodat de website kan analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De informatie die door het cookie wordt aangemaakt over uw gebruik van de website wordt doorgege-ven aan en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. Voor de informatie wordt overgedragen, wordt het laatste octet van uw IP-adres verwijderd, zodat u anoniem blijft. Google zal deze informatie namens ons verwerken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de websiteactiviteit op te stellen en andere services te verlenen in verband met websiteactiviteit en internetgebruik. Google zal uw IP-adres niet in verband brengen met andere gegevens in het bezit van Google. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de gepaste instellingen te kiezen. Houd er wel rekening mee dat u dan misschien niet alle functies van onze website kunt gebruiken. U kunt ook vermijden dat er gegevens over uw gebruik worden ingezameld (inclusief uw IP-adres) en dat Google die gegevens verwerkt door op deze link de add-on voor uw huidige webbrowser te downloaden en te installeren: tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 
 • JsessionID (sessiecookie dat enkel bewaard wordt totdat u de internet-browser sluit): Hilti gebruikt een cookie dat de gebruiker identificeert tijdens de huidige sessie op deze website. Het JsessionID-cookie verzamelt de ses-sie-ID van de gebruiker, maar bewaart geen persoonlijke gegevens nadat de gebruiker zijn sessie gesloten heeft en geeft geen gegevens door aan der-den.
U kunt uw cookie-instellingen wijzigen of alle cookies weigeren en zo de hoe-veelheid persoonlijke gegevens die wij over u ontvangen, beperken. In de help-functie van hun werkbalk geven de meeste browsers meer uitleg over hoe u kunt voorkomen dat uw browser nieuwe cookies aanvaardt, hoe de browser u kan waarschuwen wanneer u een nieuw cookie ontvangt en hoe u alle cookies kunt uitschakelen. Houd er dan wel rekening mee dat u misschien niet alle functies en elementen van de website kunt gebruiken.
 
Voor meer uitleg over wat cookies zijn en hoe ze werken, kunt u terecht op de website All About Cookies.
 
Waarom en met wie delen wij persoonlijke gegevens?
 
Voor de hierboven vermelde doeleinden kunnen we uw persoonlijke gegevens delen met derden, zoals andere entiteiten van de Hilti-bedrijvengroep. Wij verko-pen, verhandelen, verhuren, onthullen, verzenden of delen uw persoonlijke ge-gevens op geen enkele andere manier dan hieronder beschreven, tenzij u er in een specifieke context toestemming voor geeft (bv. wanneer u akkoord gaat met andere soorten gegevensoverdracht terwijl u zich inschrijft voor een bepaalde service). Als wij persoonlijke gegevens delen, doen wij dat enkel in strikte nale-ving van de toepasselijke wetten. 
 
Hieronder worden de personen opgesomd die uw persoonlijke gegevens kunnen ontvangen:
 • Andere entiteiten van de Hilti-groep en handelspartners van Hilti: Wij kunnen uw persoonlijke gegevens delen met andere entiteiten van de Hilti-bedrijvengroep (bv. Hilti Market Organizations die instaan voor de overeen-komstige plaatselijke website) en met onze handelspartners als daar een ge-gronde reden voor is (bv. wanneer een handelspartner een deel van de door u bestelde services verleent, zoals e-mailproviders) en als dat wettelijk toege-staan is. Delen is wettelijk toegestaan als u er bijvoorbeeld mee hebt inge-stemd om uw persoonlijke gegevens te delen of als de toepasselijke wet het toestaat of vereist. In elk geval delen wij uw gegevens enkel met andere enti-teiten van de Hilti-bedrijvengroep of met onze handelspartners in het kader van een specifieke doelstelling. 
 • Externe dienstverleners: Wij kunnen beroep doen op externe dienstverle-ners (d.w.z. door ons aangenomen bedrijven of personen) om bepaalde functies namens ons of volgens onze instructies uit te voeren. Bijvoorbeeld: databasebeheer, onderhoudsdiensten, webanalyse, binnenkomende verzoeken verwerken, pakketten bezorgen, brieven en e-mails verzenden, herhaalde gegevens verwijderen uit klantenlijsten, gegevens analyseren, steun verlenen bij de verkoop en marketing, betalingen met creditcard verwerken en klantenservice verlenen. Mogelijke externe dienstverleners zijn IT-bedrijven, creditcardverwerkers, kredietratingagentschappen of juridische, financiële en andere adviseurs. Elke externe dienstverlener zal enkel toegang krijgen tot de persoonlijke gegevens die hij nodig heeft om zijn specifieke taken uit te voeren en enkel met het doel deze taken uit te voeren. Wij zullen erover waken dat elke externe dienstverlener op de hoogte is van deze verplichtingen en ze naleeft. Wij zullen er ook over waken dat alle externe dienstverleners uw persoonlijke gegevens minstens even goed beschermen als vereist wordt door de toepasselijke wetten op gegevensbescherming, en dat zij de nodige technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen nemen. 
 • Andere gebruikers van de website: Als u post-, chat- of andere interactieve functies gebruikt op onze website, kunnen wij uw persoonlijke gegevens openbaren aan andere gebruikers van de website, maar enkel als dat nodig is voor die functies.
 • Rechtbanken, wetshandhavinginstanties en regelgevende instanties: Wij kunnen persoonlijke gegevens delen als we dat juridisch gezien nodig achten, om de rechten of veiligheid van onze website, andere gebruikers of derden te beschermen (bv. om te beschermen tegen fraude). Dit kan zonder beperkingen gaan om gevallen waarin we wettelijk verplicht zijn om persoonlijke gegevens te delen of bindende bevelen van rechtbanken, wetshandhavinginstanties of regelgevende instanties. Wij zullen geval per geval nagaan of het ons toegestaan is om persoonlijke gegevens te delen, met bijzondere aandacht voor het type verzoek, de betrokken gegevens en de gevolgen voor de betrokken gebruiker indien de persoonlijke gegevens worden bekend gemaakt. Als we beslissen om de persoonlijke gegevens bekend te maken, zullen we manieren zoeken om zo weinig mogelijk gegevens vrij te geven, bijvoorbeeld door de verstrekte informatie te bewerken.  
 • Kopers: Naarmate we ons bedrijf ontwikkelen, is het mogelijk dat we onze website of ons bedrijf geheel of gedeeltelijk verkopen. Bij dergelijke transac-ties behoren gebruikersgegevens meestal tot een van de overgedragen be-drijfsactiva, hoewel ze onderhevig blijven aan de beloftes die in het reeds be-staande privacybeleid van de website gemaakt werden, tenzij u akkoord gaat met andere voorwaarden. 
 
Worden persoonlijke gegevens naar een ander land gestuurd?
 
De personen die uw persoonlijke gegevens ontvangen, kunnen zich in een ander land bevinden. Dat kunnen landen zijn waar de wetten op gegevensbescherming minder strikt zijn dan in uw eigen land. Als u bijvoorbeeld in de EU/EER of in Zwitserland woont, kan het land van de ontvanger beschouwd worden als niet-veilig in overeenstemming met de Europese richtlijn betreffende gegevensbescherming (95/46/EG) of de Zwitserse federale wet op gegevensbescherming. In dergelijk geval zal Hilti er toch over waken dat uw gegevens voldoende beschermd worden, bijvoorbeeld door de ontvangers te verplichten om de Safe Harbor-principes na te leven (voor ontvangers in de VS) of door aan de ontvangers te vragen om zogenaamde EG-modelclausules te ondertekenen. Dat zijn contractclausules die werden opgesteld door de Europese commissie om persoonlijke gegevens afdoend te beschermen bij grensoverschrijdende overdrachten. 
 
Wat doen wij nog om uw persoonlijke gegevens te beschermen? 
 
Hilti begrijpt dat de veiligheid van uw gegevens belangrijk is en wilt dat u bij ons zo veilig mogelijk kunt browsen en kopen. Wij hebben redelijke voorzorgsmaat-regelen genomen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, inclusief technische en organisatorische maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, ongepast gebruik, wijziging, onwettige of accidentele vernieling en accidenteel verlies, zowel online als offline.
 
Toch moet u begrijpen dat er geen absolute veiligheid bestaat op het internet, ook al trachten wij uw persoonlijke gegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen mogelijke risico's. Wij vragen u dan ook om onze inspanningen op het ge-bied van IT-veiligheid te steunen door op onze website geen gegevens bekend te maken die bijzonder gevoelig zijn of niet vereist zijn in de betreffende context. Merk hier ook op dat creditcardgegevens niet zonder uw expliciete toestemming worden opgeslagen. U kunt ons ook helpen om uw persoonlijke gegevens te beschermen door uit te loggen wanneer u de websitedelen waarvoor u moet inloggen niet langer gebruikt. 
 
Hoe lang houden we persoonlijke gegevens bij?
 
Wij houden uw persoonlijke gegevens niet langer bij dan nodig is voor de wette-lijk toegestane doeleinden waarvoor we ze inzamelden, zoals vereist is volgens het toepasselijke beleid voor het bewaren van gegevens en/of zoals vereist of toegestaan is volgens de toepasselijke wet. Afschriften van online chats met on-ze klantenservice worden meestal niet langer dan 30 dagen bijgehouden. 
 
Welke opties hebt u op het gebied van privacy? 
 
U kunt kiezen welke gegevens wij over u mogen inzamelen, verwerken en ge-bruiken en waarvoor wij ze gebruiken. Dit zijn enkele opties:
 • U mag onze website en zijn functies en elementen anoniem of onder een pseudoniem gebruiken, tenzij wanneer het strikt noodzakelijk is om u te identificeren (bv. als u een aankoop doet).  
 • U kunt ervoor kiezen om bepaalde persoonlijke gegevens helemaal niet te verstrekken, in het bijzonder wanneer we om uw toestemming vragen om ge-gevens in te zamelen. 
 • U mag uw toestemming aangaande privacy steeds intrekken, zij het zonder terugwerkende kracht, en/of u uitschrijven voor onze newsletter of andere elementen. 
 • U kunt zich steeds verzetten tegen verder gebruik van uw persoonlijke gege-vens voor marketingdoeleinden. 
 • Nadat u zich geregistreerd hebt, kiest u welke persoonlijke gegevens u met ons wilt delen. U kunt uw profielgegevens wissen, aanvullen of bijwerken onder 'Mijn profiel wijzigen'. Als u dat doet, kunnen wij wel een kopie van de vorige versie bijhouden voor onze administratie en deze indien nodig blijven gebruiken voor wettelijke doeleinden.
 
Waarom ontvangt u e-mails van ons?
 
Wij sturen e-mails naar u om verschillende redenen, waaronder de volgende:
 • U hebt u ingeschreven voor onze newsletter en/of aangegeven dat u andere soorten marketingberichten van ons wilt ontvangen.
 • U kocht iets op onze website en wij nemen contact met u op in het kader van deze transactie.
 • U hebt bij ons een verzoek ingediend en wij nemen contact met u op om dat verzoek te beantwoorden.
 • Wij willen u op de hoogte brengen van updates, privacyberichten, waarschu-wingen of andere belangrijke informatie die relevant is voor onze gebruikers.    
 
Als u een geregistreerde gebruiker bent en niet langer marketingberichten wilt ontvangen, kunt u uw voorkeuren wijzigen in uw account, onder 'Mijn profiel wijzigen'. U kunt het ons ook melden via de contactgegevens in de onderstaande sectie 'Contact met ons opnemen'.
 
Links naar andere websites 
 
Onze website kan links naar andere websites bevatten. Die andere websites worden niet door ons gecontroleerd. Als u die andere websites bezoekt, doet u dat op eigen risico. Hilti kan en wil niet aansprakelijk worden gesteld voor derge-lijke andere websites, de inhoud van die websites of hun privacypraktijken en wij onderschrijven deze ook niet. Wij raden u aan om zelf de privacyverklaring van die andere websites te lezen voordat u er persoonlijke gegevens verstrekt of transacties aangaat.
 
Hoe worden wijzigingen in het privacybeleid van deze website meege-deeld?
 
Ons bedrijf verandert voortdurend, dus moet ook het privacybeleid van onze website van tijd tot tijd worden aangepast. In dat geval zullen we op de website een nieuwe versie van dit privacybeleid plaatsen. U kunt een nieuwe versie ge-makkelijk identificeren aan de hand van de datum van de versie in de laatste re-gel hieronder. Wanneer een nieuwe versie van het privacybeleid van deze website gepubliceerd is en u onze website blijft gebruiken, aanvaardt u de nieuwe versie automatisch. 
 
Contact met ons opnemen
 
Uw feedback is steeds welkom. Als u vragen of twijfels hebt over onze privacy-praktijken of uw online privacy, kunt u steeds contact met ons opnemen. U kunt ook contact met ons opnemen als u de persoonlijke gegevens die wij over u be-zitten wilt inkijken, als u uw persoonlijke gegevens wilt laten bijwerken, corrige-ren, verwijderen of blokkeren of als u wilt vragen om uw persoonlijke gegevens niet langer te gebruiken, als u eerder verstrekte goedkeuringen wilt intrekken of als u zich wilt verzetten tegen het aanmaken van individuele gebruikersprofielen. 
 
U kunt ons als volgt bereiken:
 
Hilti Belgium nv
Bergensesteenweg 1424    
1070 Brussel
Telefoon: 0800 995 95
Fax: 0800 950 18
E-mail: info.be@hilti.com